ระบบการทำงานของพาร์ติชันไดรฟ์ข้อมูลและระบบไฟล์สำหรับ Intel® Entry Storage System SS4000-E

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007792

22/06/2016

ไดรฟ์ข้อมูลระบบปฏิบัติการ Intel® Entry Storage System SS4000 จะถูกติดตั้งเป็น/dev/md0 และเป็นพาร์ติชัน ext3 Linux ถึงแม้ว่าระบบปฏิบัติการจะอยู่ในหน่วยความจำแฟลชบน SS4000 ระบบปฏิบัติการแฟลชจะถูกคัดลอกไปยังพาร์ติชัน/dev/md0 บนอาร์เรย์ของระบบจัดเก็บข้อมูลและทำงานจากที่นั่น โดยทั่วไปแล้วจะมีการอัปเกรดซอฟต์แวร์ระบบจัดเก็บข้อมูลในระบบปฏิบัติการบนฮาร์ดดิสก์ (อาร์เรย์)

พาร์ติชันข้อมูลสำหรับซอฟต์แวร์ระบบจัดเก็บข้อมูลเวอร์ชัน๑.๐ผ่าน๑.๓จะถูกติดตั้งเป็น/dev/vbdi2 บน/nas/NASDisk-00002 และเป็นพาร์ติชัน xfs Linux type ซอฟต์แวร์ระบบจัดเก็บข้อมูล๑.๔ให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากกว่า2TB โดยการติดตั้งพาร์ติชันข้อมูล xfs หลายแบบเช่น/nas/NASDisk-00002,/Nas/nasdisk-00002 และอื่นๆ

ระบบปฏิบัติการและพาร์ติชันข้อมูลใช้ขนาดก้อน RAID 64K ไบต์
ขนาดบล็อกระบบไฟล์บนพาร์ติชันระบบปฏิบัติการ (md0) คือ๑๐๒๔ไบต์
ขนาดบล็อกระบบไฟล์แต่ละตัวบนพาร์ติชันข้อมูลคือ๔๐๙๖ไบต์

ซอฟต์แวร์ระบบจัดเก็บข้อมูลเวอร์ชัน๑.๐ผ่าน๑.๔เป็นการสร้างที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ยึดตามเวอร์ชัน Linux Kernel ๒.๖

ขนาดไฟล์ที่รองรับบนพาร์ติชันข้อมูลนั้นไม่จำกัด นั่นคือ, จำกัดโดยพื้นที่ที่มีอยู่ในระบบการจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น. อย่างไรก็ตามไฟล์ที่ถูกคัดลอกไปยังหรือจากระบบโดยใช้ FTP อาจไม่มีขนาดใหญ่กว่า 2 GB