คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับ Intel® Integrated RAID Modules RMS25KB080, RMS25KB040, RMS25JB080 และ RMS25JB040

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007786

14/07/2017

คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ (PDF) PDF icon
เอกสารนี้เป็นคู่มือฮาร์ดแวร์หลักสำหรับโมดูล Intel®แบบรวม RAID RMS25KB080, RMS25KB040, RMS25JB080 และ RMS25JB040 คู่มือนี้มีคำแนะนำในการติดตั้งและข้อมูลจำเพาะที่ใช้ในการจัดการดิสก์ไดร์ฟ SAS และ SATA
 

ขนาด: ๑.๒ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๖
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐
 

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*