คู่มือการติดตั้งแบบอนุกรม Over LAN (SOL) สำหรับโครงเครื่องเซิรฟ์เวอร์เบลด Intel® SBCE ศักราช

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000007783

14/07/2017

อินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่งโครงเครื่องเซิรฟ์เวอร์เบลด Intel® SBCE ศักราช management module ให้การเข้าถึงพร้อมท์คำสั่งของคอนโซลข้อความบนเซิร์ฟเวอร์ Blade แต่ละเครื่องผ่านการเชื่อมต่อแบบอนุกรมผ่าน LAN (SOL) ซึ่งทำให้เซิร์ฟเวอร์ Blade สามารถจัดการได้จากตำแหน่งที่ตั้งระยะไกล เอกสารนี้อธิบายถึงวิธีการอัปเดตและกำหนดค่าคอมโพเนนต์ SBCE ศักราชสำหรับการดำเนินงานของ SOL โดยใช้โครงเครื่องเซิรฟ์เวอร์เบลด Intel® SBCE ศักราชการจัดการ-โมดูลเว็บ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มือการติดตั้ง

SOL_Setup_Guide. PDFicon
ชื่อไฟล์: solsetupguide. pdf
ขนาด: ๖๔๐,๕๒๖ไบต์
วันที่: สิงหาคม๒๐๐๔
การปรับปรุงไฟล์: C69156-002

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*