อัพเกรด Intel® RAID เฟิร์มแวร์เพื่อขจัดข้อความ "รู้สึกไม่คาดคิด" สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000GL/R2000GZ ตระกูล

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007765

01/09/2017

ข้อความ "sense ที่คาดไม่ถึง" จะแสดงในบันทึกของคอนโทรลเลอร์ RAID เมื่อ Intel® RAID ที่ใช้งานอยู่ที่เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ก่อนหน้า ph13_2012 08.03

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ
ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ intel®ที่มีการติดตั้ง Intel แบบขยาย RAID เหล่านี้:

  • การ์ดแผ่ Intel® RAID RES2SV240
  • การ์ดแผ่ Intel® RAID RES2CV240
  • การ์ดแผ่ Intel® RAID RES2CV360

โซลูชัน
อัพเกรดเฟิร์มแวร์ Intel RAID แผ่ไปเป็น ph13_2012 08.03 หรือเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า