คู่มือเริ่มต้นใช้งานแบบย่อสำหรับ Intel® RAID Controller RS2BL080

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007761

14/07/2017

นี่คือคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อสำหรับ Intel® RAID Controller RS2BL080 คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วให้ภาพรวมการเรียนการสอนสำหรับการติดตั้งและใช้งานคอนโทรลเลอร์, การสร้างอาร์เรย์ RAID และการติดตั้งระบบปฏิบัติการ คู่มือนี้แบ่งออกเป็นสองเอกสาร

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ-ด้านหน้า (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๘๔๓ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๐๙
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ-Back (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๖,๕๕๖ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๐๙
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*