กฎการกำหนดค่าหน่วยความจำแบบโต้ตอบสำหรับตระกูลตระกูล S2600GL Intel® Server Board

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007759

14/07/2017

เครื่องมือการกำหนดค่าหน่วยความจำแบบโต้ตอบพร้อมใช้งานสำหรับตระกูล Intel® Server Board ตระกูล S2600GL ดู รหัสช่องหน่วยความจำและกฎของประชากร สำหรับรูปแบบช่องเสียบหน่วยความจำที่รองรับหน่วยความจำและความเข้ากันได้

Interactive tool