เรียนรู้การกำหนดค่าและบำรุงรักษาอาร์เรย์ RAID สำหรับซอฟต์แวร์ RAID Controller ของ Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007758

01/09/2017

คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์ RAID Controller ของ Intel® อธิบายซอฟต์แวร์และโปรแกรมอรรถประโยชน์โหมด RAID ที่มีอยู่และคำแนะนำในการกำหนดค่าและรักษาอาร์เรย์ RAID

ซอฟต์แวร์ที่อธิบายไว้ในเอกสารถูกกำหนดให้ใช้กับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®และตัวควบคุม Intel® RAID ที่ใช้เทคโนโลยีดังต่อไปนี้:

  • Intel® Embedded Server RAID Technology II (ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์เริ่มต้นด้วย ESRT2)
  • Intel® IT/IR RAID
  • เทคโนโลยี Intel® Integrated Server RAID
  • ตัวควบคุม Intel® RAID โดยใช้ซอฟต์แวร์ RAID Controller ของ Intel® stack 3 (ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ขึ้นต้นด้วย IR3)