ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคของแพลตฟอร์มและบอร์ดสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR4850HW4, SR4850HW4/M, SR4850HW4/S, SR6850HW4, SR6850HW4/M, SR6850HW4

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007748

25/09/2017

นี้ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR4850HW4, ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR4850HW4/M, ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR4850HW4/S, ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR6850HW4, ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR6850HW4/M และข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR6850HW4/S (TPS) ให้รายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมการทำงานและชุดคุณสมบัติของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยรหัสข้อผิดพลาดที่สร้างขึ้นโดยระบบเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR4850HW4
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR4850HW4/M
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ขนาดไฟล์: ๓,๑๑๙ KB
วันที่: เมษายน๒๐๐๖
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๒
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR6850HW4
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR6850HW4/M
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ขนาดไฟล์: ๓,๕๓๔ KB
วันที่: เมษายน๒๐๐๖
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๒
Intel® Server Board SE8500HW4ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ขนาดไฟล์: ๑,๑๔๗ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๕
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐
Intel® Server Board SE8501HW4ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ขนาดไฟล์: ๒,๐๕๓ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๐๕
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐
อัพเดทข้อมูลจำเพาะอัพเดทข้อมูลจำเพาะicon
ขนาดไฟล์: ๒๔๕ KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๘
การปรับปรุงไฟล์: D35655-026

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*