คู่มือผู้ใช้สำหรับแพลตฟอร์มการทดสอบความเชื่อมั่นสำหรับแพลตฟอร์ม Intel® Server Board

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007737

30/01/2020

คู่มือผู้ใช้สำหรับการทดสอบความเชื่อมั่นแพลตฟอร์ม (PDF)icon
แพคเกจทดสอบความเชื่อมั่นของแพลตฟอร์ม Intel® Server Board ให้วิธีการตรวจสอบว่าระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®-based คือ:

  • ประกอบอย่างถูกต้อง
  • ทำงานอย่างถูกต้อง

เอกสารนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้การทดสอบความน่าเชื่อมั่นของแพลตฟอร์ม

หมาย เหตุยูทิลิตี้การทดสอบความเชื่อมั่นของแพลตฟอร์ม (PCT) ใช้สำหรับการทดสอบเท่านั้นแต่ไม่มีการสนับสนุนทางเทคนิค

ชื่อไฟล์: การติดตั้งของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel PCT และคำแนะนำในการใช้งาน pdf
ขนาดไฟล์:๖๘ KB
วันที่: เมษายน๒๐๐๙

หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หน้า นี้มีการทดสอบความเชื่อมั่นของแพลตฟอร์มล่าสุดสำหรับ EFI *

การ สาธิตสั้นๆ มีอยู่ในวิธีรัน PCT ภายใต้เชลล์ EFI *