คู่มือการติดตั้งชุดรางสำหรับตระกูลโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4000M

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007725

25/09/2017

มีคู่มือการติดตั้ง AXXELVRAIL และ AXX3U5UPRAIL:

AXXELVRAILคู่มือการติดตั้ง Axxelvrail (PDF)PDF icon
ขนาด: ๓.๑๖ MB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๒
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐
AXX3U5UPRAILคู่มือการติดตั้ง AXX3U5UPRAIL (PDF)PDF icon
ขนาดไฟล์: ๑๗๒ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๒
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*