การกำหนดค่า RAID Intel® Matrix Storage Manager จะสูญหายไปหลังจากใช้ F6 เพื่อโหลดไดรเวอร์

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007716

24/02/2017

สิ่งสำคัญคือต้องโหลดไดรเวอร์ RAID ที่ถูกต้องระหว่างการติดตั้ง Windows * ๒๐๐๓เมื่อมีการกำหนดค่า Intel® Matrix Storage Manager ด้วย Intel® Matrix Storage Manager ไดรฟ์ข้อมูล RAID ที่กำหนดค่าหาก F6 ใช้ในการโหลดไดรเวอร์ Intel® Embedded Server RAID Technology ระหว่างการติดตั้ง Windows * ๒๐๐๓การกำหนดค่า RAID Intel® Matrix Storage Manager จะสูญหายไปและดังนั้นจึงจะขัดจังหวะการติดตั้ง Windows * ๒๐๐๓บนไดรฟ์ข้อมูล Intel® Matrix Storage Manager RAID