ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สําหรับ Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU3

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007714

04/03/2020

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (PDF) icon
Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU3 (BBU) เป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับคอนโทรลเลอร์ RAID ที่เลือก และเพื่อรองรับโซลูชัน ROMB (RAID-on-Motherboard) ที่ใช้บนบอร์ดและแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ Intel® BBU จะเก็บรักษาเนื้อหาของ RAID DIMM หากพลังงานลดลงต่ํากว่าข้อมูลจําเพาะ โดยจะทําให้แน่ใจว่าหลังจากไฟดับหรือเหตุการณ์ร้ายแรงอื่นๆ ข้อมูลทั้งหมดบน DIMM แคช RAID จะถูกล้างออกไปยังฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

เอกสารนี้ระบุส่วนประกอบฮาร์ดแวร์หลัก เฟิร์มแวร์ และข้อกําหนดยูทิลิตี้ซอฟต์แวร์สําหรับ Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU3

ชื่อไฟล์: D84273_006_AXXRSBBU3_TPS_16.pdf
ขนาด: 244 KB
วันที่: มีนาคม 2009
การปรับปรุงแก้ไขไฟล์: 1.6

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*