TA-๑๐๐๙: อัปเด AXXRPFKSSD2 เพื่อรองรับคุณสมบัติขั้นสูงของ SSD Cache ๒.๑สำหรับ Intel® Integrated RAID Modules และคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000007711

14/07/2017

TA-๑๐๐๙: อัพเด AXXRPFKSSD2 (PDF)icon
เอกสารนี้อธิบายถึงการอัปเดตสำหรับแคช SSD Intel® RAID ที่มีคีย์ลักษณะพิเศษเส้นทางที่รวดเร็ว * i/o AXXRPFKSSD2 จากมม. # ๙๑๕๓๑๖ถึง MM # ๙๑๙๔๙๙ โปรแกรมปรับปรุงนี้สนับสนุนคุณลักษณะการเขียนกลับใหม่ของ SSD แค๒.๑ รวมอยู่ในเอกสารเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ, สาเหตุรากและการดำเนินการแก้ไข

 

ขนาดไฟล์:๕๔ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*