คู่มือระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®การให้บริการสำหรับ SR1560SF และ Intel® Server Board S5400SF

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007705

14/07/2017

ข้อมูลอ้างอิงข้อมูลคุณลักษณะและคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและเปลี่ยนส่วนประกอบบนระบบเซิร์ฟเวอร์

คู่มือนี้มีไว้สำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและซ่อมแซมระบบเซิร์ฟเวอร์นี้

คู่มือบริการicon
ชื่อไฟล์: SR1560SF_ServiceGuide. pdf
ขนาด: ๓.๐๗ MB
วันที่: มกราคม๒๐๑๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*