ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับ Intel® Workstation Board S975XBX2

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007699

14/07/2017

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (TPS) ให้ข้อมูลเฉพาะกับบอร์ดเกี่ยวกับคุณลักษณะฟังก์ชันการทำงานและสถาปัตยกรรมระดับสูงของ Intel® Workstation Board S975XBX2

ชื่อไฟล์: S975XBX2_TPS_rev_1. 1. ไฟล์ pdf
ขนาด: ๒,๓๙๒,๐๖๔ไบต์
วันที่: ตุลาคม๒๐๐๖
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๑๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*