คู่มือการบริการผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® Server Board S5500BC และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650BCDP/SR1630BC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007694

25/09/2017

คู่มือบริการถูกเขียนขึ้นสำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและซ่อมแซมระบบเซิร์ฟเวอร์นี้

เอกสารนี้ให้ภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของบอร์ด/แชสซีรายการอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบอื่นๆที่คุณอาจต้องการข้อมูลการแก้ไขปัญหาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและเปลี่ยนส่วนประกอบบนระบบเซิร์ฟเวอร์

ตารางด้านล่างแสดง Intel® Server Board S5500BC ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650BCDP และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630BC

 
Intel® Server Board S5500BCคู่มือบริการผลิตภัณฑ์
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630BCคู่มือบริการผลิตภัณฑ์
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650BCDPคู่มือบริการผลิตภัณฑ์