ไม่มีจอแสดงผลบนพอร์ต VGA ด้านหน้าสำหรับ Intel® Server Board ตระกูล S2600GL

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000007676

12/07/2017

คำ อธิบาย

  • ไม่มีจอแสดงผลที่มีพอร์ต VGA ด้านหน้าบน Intel® Server Board ตระกูล S2600GL
  • การเชื่อมต่อพอร์ต VGA ด้านหลังทำงานได้ดี
  • ไม่พบจอภาพเดียวกันกับที่ทำงานเมื่อเชื่อมต่อกับพอร์ตด้านหลังบนพอร์ต VGA ด้านหน้า

แก้ ปัญหา

  • ลองใช้สายเคเบิลหรือจอแสดงผลอื่นที่ไม่ใช้ pin 12 เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม
  • ข้อมูลการปักหมุดยังจัดทำเอกสารในข้อมูล จำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค Intel® Server Board สำหรับตระกูล s2600gl, แผงควบคุมวิดีโอด้านหน้า, Pin, หน้า๘๗, ตาราง๓๙

สาเหตุ

  • Pin 12 ในพอร์ตเคเบิล VGA อาจหายไปหรือไม่มีอยู่
  • หมุดแผงด้านหน้าบน Intel® Server Board ตระกูล S2600GL มีรหัส pin
  • ผู้ผลิตจอภาพมักใช้ pin 12 สำหรับสัญญาณอื่นและรบกวนพอร์ต VGA