TA-๑๐๓๘: Intel® Server Board S1200V3RPS อาจไม่รู้จักอุปกรณ์ PCIe * ในช่อง4ระหว่างโพสต์

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007673

12/07/2017

คำแนะนำทางเทคนิค๑๐๓๘ (PDF)icon
พบปัญหานี้ในระหว่างการโพสต์และจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่องเสียบ PCIe * 4 ปัญหานี้ยังไม่ได้รับการจำลองแบบในสล็อต PCIe * อื่นๆ เอกสารนี้อธิบายปัญหาและวิธีแก้ปัญหา

 

ขนาดไฟล์: ๑๖๐ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ:
Intel® Server Board S1200V3RPS
Intel® Server Board S1200V3RPL