โปรเซสเซอร์ Intel®ที่ผ่านการรับรองและได้รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ที่อิงตระกูล Intel® X38 ชิปเซ็ต

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007669

05/02/2020

รายการของโปรเซสเซอร์ Intel®ที่ให้มาผ่านการตรวจสอบและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับใช้งานกับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตระกูลชิปเซ็ต Intel® X38 ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ Intel® Server ที่ผลิตด้วยชิปเซ็ต Intel X38 ซึ่งรวมถึงระบบ Intel® Server Board X38ML และ Intel® Server SR1520ML

เพื่อความสะดวกของคุณการเชื่อมโยงหลายมิติจะพร้อมใช้งานสำหรับแต่ละโปรเซสเซอร์ที่โดดเด่น การเชื่อมโยงหลายมิติเหล่านี้เส้นทางคุณไปยังเครื่องมือ ข้อมูลจำเพาะและการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ให้ข้อมูลจำเพาะของโปรเซสเซอร์และข้อมูล

ไม่สามารถใช้โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้แสดงอยู่ในหน้านี้บนเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ได้ โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหน้านี้ถือว่าไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการใช้งานร่วมกับระบบ Intel® Server Board X38ML และ Intel® Server SR1520ML ไม่ควรใช้โปรเซสเซอร์เหล่านี้ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนกับเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๓๓๐๐ซีรี่ส์:  

sSpec #ความเร็ว CPUCpu
หมาย เลข
ความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SLB8Z๓.๐๐ GHzX3370๑๓๓๓ MHz๔๕ nmE012MB๗๗๕ pin LGA3
SLB8X๒.๘๓ GHzX3360๑๓๓๓ MHz๔๕ nmE012MB๗๗๕ pin LGA3
SLAWZ๒.๘๓ GHzX3360๑๓๓๓ MHz๔๕ nmC112MB๗๗๕ pin LGA2
SLB8Y๒.๖๖ GHzX3350๑๓๓๓ MHz๔๕ nmE012MB๗๗๕ pin LGA3
SLAX2๒.๖๖ GHzX3350๑๓๓๓ MHz๔๕ nmC112MB๗๗๕ pin LGA2
SLB6C๒.๖๖ GHzX3330๑๓๓๓ MHz๔๕ nmR06MB๗๗๕ pin LGA3
SLB69๒.๕๐ GHzX3320๑๓๓๓ MHz๔๕ nmR012MB๗๗๕ pin LGA3
SLAWF๒.๕๐ GHzX3320๑๓๓๓ MHz๔๕ nmM156MB๗๗๕ pin LGA1

 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๓๒๐๐ซีรี่ส์:  

sSpec #ความเร็ว CPUCpu
หมาย เลข
ความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SLACS๒.๖๖ GHzX3230๑๐๖๖ MHz๖๕ nmG08MB๗๗๕ pin LGA 
SL9UP๒.๔๐ GHzX3220๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB38MB๗๗๕ pin PLGA 
SLACT๒.๔๐ GHzX3220๑๐๖๖ MHz๖๕ nmG08MB๗๗๕ pin LGA 
SL9UQ๒.๑๓ GHzX3210๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB38MB๗๗๕ pin PLGA 
SLACU๒.๑๓ GHzX3210๑๐๖๖ MHz๖๕ nmG08MB๗๗๕ pin LGA 

 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๓๑๐๐ซีรี่ส์:  

sSpec #ความเร็ว CPUCpu
หมาย เลข
ความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SLB9D๓.๑๖ GHzE3120๑๓๓๓ MHz๔๕ nmE06MB๗๗๕ pin LGA3
SLB9C๓.๐๐ GHzE3110๑๓๓๓ MHz๔๕ nmE06MB๗๗๕ pin LGA3
SLAPM๓.๐๐ GHzE3110๑๓๓๓ MHz๔๕ nmC06MB๗๗๕ pin LGA1

 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๓๐๐๐ซีรี่ส์:  

sSpec #ความเร็ว CPUCpu
หมาย เลข
ความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SLAA2๓.๐๐ GHz3085๑๓๓๓ MHz๖๕ nmG04MB๗๗๕ pin PLGA 
SLAA3๒.๖๖ GHz3075๑๓๓๓ MHz๖๕ nmG04MB๗๗๕ pin PLGA 
SLACC๒.๖๖ GHz3070๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB24MB๗๗๕ pin PLGA 
SL9ZC๒.๖๖ GHz3070๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB24MB๗๗๕ pin PLGA 
SL9U2๒.๖๖ GHz3070๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB24MB๗๗๕ pin PLGA 
SLAA9๒.๓๓ GHz3065๑๓๓๓ MHz๖๕ nmG04MB๗๗๕ pin PLGA 
SLACD๒.๔๐ GHz3060๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB24MB๗๗๕ pin PLGA 
SL9ZH๒.๔๐ GHz3060๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB24MB๗๗๕ pin PLGA 
SL9TZ๒.๔๐ GHz3060๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB24MB๗๗๕ pin PLGA 
SLABZ๒.๑๓ GHz3050๑๐๖๖ MHz๖๕ nmL22MB๗๗๕ pin PLGA 
SL9VS๒.๑๓ GHz3050๑๐๖๖ MHz๖๕ nmL22MB๗๗๕ pin PLGA 
SL9TY๒.๑๓ GHz3050๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB22MB๗๗๕ pin PLGA 
SLAC2๑.๘๖ GHz3040๑๐๖๖ MHz๖๕ nmL22MB๗๗๕ pin PLGA 
SL9VT๑.๘๖ GHz3040๑๐๖๖ MHz๖๕ nmL22MB๗๗๕ pin PLGA 
SL9TW๑.๘๖ GHz3040๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB22MB๗๗๕ pin PLGA 

 
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®:  

sSpec #ความเร็ว CPUCpu
หมาย เลข
ความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SLA8X๒.๒๐ GHzE2200๘๐๐ MHz๖๕ nmM01MB๗๗๕ pin LGA 
SLA8Y๒.๐๐ GHzE2180๘๐๐ MHz๖๕ nmM01MB๗๗๕ pin LGA 
SLA8Z๑.๘๐ GHzE2160๘๐๐ MHz๖๕ nmM01MB๗๗๕ pin LGA 
SLA3H๑.๘๐ GHzE2160๘๐๐ MHz๖๕ nmL21MB๗๗๕ pin LGA 
SLA93๑.๖๐ GHzE2140๘๐๐ MHz๖๕ nmM01MB๗๗๕ pin LGA 
SLA3J๑.๖๐ GHzE2140๘๐๐ MHz๖๕ nmL21MB๗๗๕ pin LGA 

 
โปรเซสเซอร์เดสก์ท็อป Intel® Core™ 2 Quad:  

sSpec #ความเร็ว CPUCpu
หมาย เลข
ความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SLAWQ๒.๘๓ GHzQ9550๑๓๓๓ MHz๔๕ nmC112MB๗๗๕ pin LGA2
SLAWR๒.๖๖ GHzQ9450๑๓๓๓ MHz๔๕ nmC112MB๗๗๕ pin LGA2
SLAWE๒.๕๐ GHzQ9300๑๓๓๓ MHz๔๕ nmM156MB๗๗๕ pin LGA1
SLACQ๒.๔๐ GHzQ6700๑๐๖๖ MHz๖๕ nmG08MB๗๗๕ pin LGA 
SLACR๒.๔๐ GHzQ6600๑๐๖๖ MHz๖๕ nmG08MB๗๗๕ pin LGA 
SL9UM๒.๔๐ GHzQ6600๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB38MB๗๗๕ pin PLGA 

 
Intel® Core™2มากโปรเซสเซอร์: v

sSpec #ความเร็ว CPUCpu
หมาย เลข
ความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SLAWM๓.๒๐ GHzQX9770๑๖๐๐ MHz๔๕ nmC112MBLGA7752
SLAN3๓.๐๐ GHzQX9650๑๓๓๓ MHz๔๕ nmC012MBLGA7751
SL9UL๒.๖๖ GHzQX6700๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB38MB๗๗๕ pin PLGA 
SL9S5๒.๙๓ GHzX6800๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB34MB๗๗๕ pin PLGA 

 
Intel® Core™เดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ 2 Duo:  

sSpec #ความเร็ว CPUCpu
หมาย เลข
ความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SLAPK๓.๑๖ GHzE8500๑๓๓๓ MHz๔๕ nmC06MBLGA7751
SLAPL๓.๐๐ GHzE8400๑๓๓๓ MHz๔๕ nmC06MBLGA7751
SLA9U๓.๐๐ GHzE6850๑๓๓๓ MHz๖๕ nmG04MBLGA775 
SLAPP๒.๖๖ GHzE8200๑๓๓๓ MHz๔๕ nmC06MBLGA7751
SLA9V๒.๖๖ GHzE6750๑๓๓๓ MHz๖๕ nmG04MBLGA775 
SL9ZF๒.๖๖ GHzE6700๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB24MB๗๗๕ pin PLGA 
SL9S7๒.๖๖ GHzE6700๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB24MB๗๗๕ pin PLGA 
SL9ZL๒.๔๐ GHzE6600๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB24MB๗๗๕ pin PLGA 
SL9S8๒.๔๐ GHzE6600๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB24MB๗๗๕ pin PLGA 
SLA94๒.๔๐ GHzE4600๘๐๐ MHz๖๕ nmM02MB๗๗๕ pin LGA 
SLA9X๒.๓๓ GHzE6850๑๓๓๓ MHz๖๕ nmG04MBLGA775 
SLAA5๒.๓๓ GHzE6840๑๓๓๓ MHz๖๕ nmG04MBLGA775 
SLA95๒.๒๐ GHzE4500๘๐๐ MHz๖๕ nmM02MB๗๗๕ pin LGA 
SLA4T๒.๑๓ GHzE6420๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB24MB๗๗๕ pin LGA 
SL9T9๒.๑๓ GHzE6400๑๐๖๖ MHz๖๕ nmL22MB๗๗๕ pin PLGA 
SL9S9๒.๑๓ GHzE6400๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB22MB๗๗๕ pin PLGA 
SLA3F๒.๐๐ GHzE4400๘๐๐ MHz๖๕ nmL22MB๗๗๕ pin LGA 
SLA98๒.๐๐ GHzE4400๘๐๐ MHz๖๕ nmM02MB๗๗๕ pin LGA 
SLA4U๑.๘๖ GHzE6320๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB24MB๗๗๕ pin LGA 
SL9TA๑.๘๖ GHzE6300๑๐๖๖ MHz๖๕ nmL22MB๗๗๕ pin PLGA 
SL9SA๑.๘๖ GHzE6300๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB22MB๗๗๕ pin PLGA 
SL9TB๑.๘๐ GHzE4300๘๐๐ MHz๖๕ nmL22MB๗๗๕ pin PLGA 

 
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®ลำดับ๔๐๐:  

sSpec #ความเร็ว CPUCpu
หมาย เลข
ความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SL9XL

๒.๐๐ GHz

440๘๐๐ MHz

๖๕ nm

A0๕๑๒ KB775pin LGA 
SL9XN๑.๘๐ GHz430๘๐๐ MHz

๖๕ nm

A0๕๑๒ KB775pin LGA 
SL9XP๑.๖๐ GHz420๘๐๐ MHz

๖๕ nm

A0๕๑๒ KB775pin LGA 
หมาย เหตุ
  1. การสนับสนุนสำหรับโปรเซสเซอร์เหล่านี้จำเป็นต้องมีการปรับปรุง BIOS R0033 หรือสูงกว่า
  2. การสนับสนุนสำหรับโปรเซสเซอร์เหล่านี้จำเป็นต้องมีการปรับปรุง BIOS R0039 หรือสูงกว่า
  3. การสนับสนุนสำหรับโปรเซสเซอร์เหล่านี้จำเป็นต้องมีการปรับปรุง BIOS R0044 หรือสูงกว่า