ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับ Intel® RAID Controller RS2BL040

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007668

12/07/2017

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและชุดคุณสมบัติของ Intel® RAID Controller RS2BL040

กลุ่มเป้าหมายสำหรับเอกสารนี้คือผู้ที่ต้องการรับรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนโทรลเลอร์ RAID มากกว่าที่มีอยู่ทั่วไปในคู่มือผู้ใช้ RAID Controller เป็นเอกสารทางเทคนิคหมายถึงการช่วยเหลือผู้คนที่ทำความเข้าใจและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของคอนโทรลเลอร์ RAID

ชื่อไฟล์: E64392001_RS2BL040_TPS_10. pdf
ขนาดไฟล์: ๙๖๗ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๙
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*