คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อสำหรับ Intel® Server Board SE7520BD2

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007658

12/07/2017

คู่มือนี้จะช่วยให้สามารถผสานรวม Intel® Server Board SE7520BD2 เข้ากับแชสซีเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยขั้นตอนในการเตรียมตัวแชสซีและการติดตั้งบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ SE7520BD2-ด้านหน้าicon
ชื่อไฟล์: D12819-004_SE7520BD2_QSUG_FRONT-เค้าร่างแบบ pdf
ขนาด: ๖.๙๖ MB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๘
การปรับปรุง: D12819-004

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ SE7520BD2-Backicon
ชื่อไฟล์: D12819-004_SE7520BD2_QSUG_BACK-เค้าร่างแบบ pdf
ขนาด: ๔.๔๐ MB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๘
การปรับปรุง: D12819-004

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*