อะไหล่ รายการชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่าสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5000VSA

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000007653

12/07/2017

อะไหล่, รายการชิ้นส่วน, และคู่มือการกำหนดค่า ไอคอน
คู่มืออ้างอิงที่ช่วยลูกค้าสั่งซื้อส่วนประกอบที่จำเป็นในการกำหนดค่าบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5000VSA ที่มีโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ชื่อไฟล์: s5000vsa_config_guide_105.pdf
ขนาด: 84.2 KB
วันที่: เมษายน 2010
การปรับปรุงแก้ไข: 1.05

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF