ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับ Intel® Local Control Panel

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007651

14/07/2017

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
เอกสารนี้จะอธิบายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมคุณสมบัติเฟิร์มแวร์และพารามิเตอร์ฮาร์ดแวร์ของ Intel® Local Control Panel

ขนาดไฟล์: ๒,๒๘๔ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๒
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*