วิธีการถ่ายโอนภาพ ISO Intel® Deployment Assistant ไปยังอุปกรณ์ USB ที่สามารถบูตได้

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000007646

15/08/2018

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการถ่ายโอนภาพ ISO Intel® Deployment Assistant ไปยังอุปกรณ์ USB ที่สามารถบูตได้โดยการรันสคริปต์ที่อยู่ภายใต้ Linux *

ความต้องการของคุณคืออะไร

 • ภาพ Intel® Deployment Assistant ISO สำหรับ Intel® Server Board หรือระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ที่รองรับ
 • ระบบ๔.๐ Red Hat Enterprise Linux *
 • usbrecord.sh สคริปต์จากซีดี
 • อุปกรณ์ USB ที่มีขนาด350MB หรือมากกว่า

ฉันจะทำตามขั้นตอนใดบ้างเพื่อทำการถ่ายโอนภาพให้เสร็จสมบูรณ์

 1. วางภาพ iso และ usbrecord.sh ลงบนระบบ Linux *
 2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อทำให้สคริปต์ปฏิบัติงาน: # chmod + x usbrecord.sh
 3. เชื่อมต่อคีย์ USB เข้ากับระบบ อย่า ติดตั้ง พาร์ติชันใดก็ได้
 4. เรียกใช้งานคำสั่ง fdisk-lเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตรวจพบดิสก์ Linux
 5. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อทำให้คีย์ USB ที่สามารถบูตได้ประกอบด้วย Intel® Deployment Assistant เท่านั้น:
usbrecord.sh < ชื่อไฟล์ ISO > < usb_partition > (ตัวอย่างเช่น # usbrecord.sh/root/S5000XVN_D55595-006. ISO/dev/da1s 1)
ถือว่าเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • ชื่อไฟล์ภาพ iso คือ S5000XVN_D55595-006
 • อุปกรณ์ USB อยู่ที่/dev/sda1.
สคริปต์ใช้เวลาประมาณ4ถึง5นาทีเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อเสร็จแล้วคีย์ USB จะพร้อมใช้งาน