เทคโนโลยีไฮเปอร์เธรด: การตั้งค่าและข้อกำหนด BIOS สำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel®และบอร์ดเซิร์ฟเวอร์

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000007645

28/02/2020

เทคโนโลยี intel® Hyper-เธรด (Intel® HT Technology) ส่งมอบเธรดการประมวลผลสองเธรดต่อคอร์ที่มีอยู่จริง แอพพลิเคชั่นเธรดสูงจะทำงานได้มากขึ้นพร้อมกันทำงานได้เร็วยิ่งขึ้น

การแสดงโพสต์บนหน้าจอของโปรเซสเซอร์ทางกายภาพเมื่อเทียบกับตรรกะ

ทางกายภาพเป็นนัยเมื่อมีการระบุจำนวนโปรเซสเซอร์บนหน้าจอโพสต์ BIOS จำนวนโปรเซสเซอร์ควรอ้างอิงถึงจำนวนโปรเซสเซอร์ตรรกะเฉพาะเมื่อระบุไว้อย่างชัดเจน BIOS ของระบบควรจดจำโปรเซสเซอร์ตรรกะสองตัวแต่มีเพียงโปรเซสเซอร์กายภาพเดียวเท่านั้น บอร์ดเดสก์ทอป Intel®/เซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนเทคโนโลยีไฮเปอร์เธรดจะแสดงเฉพาะตัวประมวลผลทางกายภาพเพียงตัวเดียวในระหว่างการโพสต์

ตัวเลือกการตั้งค่าเทคโนโลยีไฮเปอร์เธรดดิ้ง BIOS

สำหรับ Intel®เดสก์ท็อป/เซิร์ฟเวอร์บอร์ดตั้งค่าตำแหน่งตัวเลือกเป็นเมนูหลักของโปรแกรมติดตั้ง BIOS

 • ตั้งอยู่บนหน้าจอเมนูเดียวกันกับที่มีประเภทโปรเซสเซอร์ความเร็วของโปรเซสเซอร์ความเร็วบัสของระบบและสาขาโปรเซสเซอร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อความตัวเลือกการตั้งค่า
  • ฟิลด์นี้เรียกว่าเทคโนโลยีไฮเปอร์เธรดดิ้ง
 • ค่าตัวเลือกการตั้งค่า
  • ค่าตัวเลือกการตั้งค่าถูก เปิดใช้งานและ ปิดใช้งาน
 • ข้อความวิธีการตั้งค่าตัวเลือก

ตัวเลือกการตั้งค่า BIOS สำหรับ Intel® Desktop Boards

หากโปรเซสเซอร์ Intel®โดยไม่มีการตรวจพบเทคโนโลยีไฮเปอร์เธรด:

 • ตัวเลือกการตั้งค่าเทคโนโลยีไฮเปอร์เธรดดิ้งเป็นสีเทา (หรือลบออก)
 • ค่าตัวเลือกการตั้งค่าเทคโนโลยีไฮเปอร์เธรดดิ้งถูกบังคับให้ปิดใช้งาน

หากตรวจพบโปรเซสเซอร์ Intel®ที่มีเทคโนโลยีไฮเปอร์เธรด:

 • ตัวเลือกการตั้งค่าเทคโนโลยีไฮเปอร์เธรดดิ้งจะแสดงขึ้น
 • ผู้บริโภคในโปรแกรมติดตั้ง BIOS สามารถเปลี่ยนตัวเลือกการตั้งค่าเทคโนโลยี Hyper-เธรดได้