รายชื่อโปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับ Intel® Server Board SE7520BD2

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007639

04/02/2020

Intel® Server Board SE7520BD2 ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®หนึ่งหรือสองตัวที่มีแคช L2 1MB หรือ2MB ที่มีความถี่เริ่มต้นที่๒.๘ GHz โดยใช้เทคโนโลยี๙๐ nanometer และใช้บัสด้านหน้า๘๐๐ MHz ไม่รองรับรุ่นก่อนหน้าของโปรเซสเซอร์ Intel Xeon สำหรับการใช้งานบนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel SE7520BD2. เมื่อมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์สองตัวทั้งสองต้องเป็น การปรับปรุงที่เหมือนกัน, แรงดันไฟฟ้าหลัก, ขนาดแคชและความเร็วบัส/คอร์. เมื่อมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์เพียงตัวเดียวควรใส่เข้าไปในซ็อกเก็ตที่มีชื่อว่า "CPU_1"ด้วยซ็อกเก็ต CPU อื่นๆที่เหลืออยู่ไม่มีการเติมข้อมูล

เพื่อความสะดวกของคุณจะมีการเชื่อมโยงหลายมิติสำหรับแต่ละโปรเซสเซอร์ที่โดดเด่น การเชื่อมโยงหลายมิติเหล่านี้จะนำคุณไปยังเครื่องมือ ข้อมูลจำเพาะและการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ที่ให้ข้อมูลจำเพาะของโปรเซสเซอร์และข้อมูลรหัสการสั่งซื้อ

เพื่อประสิทธิภาพของระบบที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้นควรติดตั้งเฉพาะโปรเซสเซอร์ที่เหมือนกันในระบบ การประมวลผล steppings สามารถผสมกันได้ในระบบที่ไม่มีความแตกต่างมากกว่า1ก้าวระหว่างโปรเซสเซอร์ที่ติดตั้งไว้ หากโปรเซสเซอร์ที่ติดตั้งเป็นมากกว่า1ก้าวนอกเหนือจากข้อผิดพลาด (๘๐๘๐ถึง๘๑๘๓) ถูกบันทึกไว้ในบันทึกเหตุการณ์ของระบบ (SEL) ยังไม่มีการรายงานความผิดพลาดของ steppings แบบผสมที่ยอมรับได้

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®:

sSpec #ความเร็ว CPUความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SL8ZR๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4,5,6,7,10
SL7DV๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA10
SL7HF๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3,10
SL7PD๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,5,10
SL7TB๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,3,5,10
SL8ZQ๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4,5,6,7,10
SL7ZF๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,4,5,6,7,10
SL7DW๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA10
SL7HG๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3,10
SL7PE๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,5,10
SL7TC๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,3,5,10
SL8ZP๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4,5,6,7,10
SL7ZE๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4,5,6,7,10
SL7DX๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA10
SL7HH๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3,10
SL7PF๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,5,10
SL7TD๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,3,5,10
SL7ZK๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4,5,6,7,10
SL7ZD๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,4,5,6,7,10
SL7DY๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA4,10
SL7HJ๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3,4,10
SL7PG๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,4,5,10
SL7TE๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,3,4,5,10
SL7ZJ๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4,5,6,7,10
SL7ZC๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,4,5,6,7,10
SL7DZ๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA4,10
SL7HK๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3,4,10
SL7VF๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,4,5,10
SL7PH๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,3,4,5,10
SL84B๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,5,6,10
SL8P7๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,5,8,9,10,14
SL7ZG๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,5,8,9,10,14
SL8ZR๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,5,8,9,10,14
SL8SV๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,5,8,9,10,12,14
SL8P6๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,5,9,10,14
SL8T3๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,5,9,10,13,14
SL8P5๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,5,9,10,14
SL8P4๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,45,9,10,14
SL8P3๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,4,5,9,10,14
SL8P2๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,4,5,8,9,10,14
SL7ZB๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,4,5,8,9,10,14
หมาย เหตุ
 1. โปรเซสเซอร์แบบก้าวนี้รองรับฟังก์ชันการทำงานบิตปิดใช้งานของ Intel
 2. ส่วนเหล่านี้มีการเปิดใช้งานการ ตรวจสอบความร้อน 2 (TM2) คุณสมบัติ สำหรับ D-0 ก้าว TM2 จะเปิดใช้งานบน๓.๔๐ GHz และสูงกว่าแต่ไม่ได้รับการสนับสนุน
 3. เหล่านี้เป็นโปรเซสเซอร์แบบบรรจุกล่องของ Intel
 4. มีการเปิดใช้งานส่วนประกอบเหล่านี้เพื่อปรับปรุงสถานะหยุดชะงัก (CIE)
 5. โปรเซสเซอร์แบบก้าวนี้รองรับการตรวจสอบความร้อน 2
 6. โปรเซสเซอร์สำหรับก้าวนี้ต้องใช้ BIOS P07 หรือสูงกว่าสำหรับ SE7520BD2 SKU ที่ DDR1
 7. สิ่งเหล่านี้จะขายเป็นโปรเซสเซอร์แบบบรรจุกล่องสำหรับขายปลีก
 8. ส่วนเหล่านี้มีโปรแกรม Tcontrol
 9. มีการเปิดใช้งานส่วนประกอบเหล่านี้สำหรับเทคโนโลยี Intel®หน่วยความจำขยาย๖๔
 10. นี่คือชิ้นส่วนการผลิต
 11. นี่คือโปรเซสเซอร์ Intel LV (แรงดันต่ำ)
 12. ชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นโปรเซสเซอร์ Intel MV (กลางแรงดันไฟฟ้ากลาง)
 13. โปรเซสเซอร์สำหรับก้าวนี้ต้องใช้ BIOS P 08.20 หรือสูงกว่าสำหรับ SE7520BD2 SKU และ BIOS P 2.30 หรือสูงกว่าสำหรับ SKU ของ DDR2

เมทริกซ์การสนับสนุนโซลูชันทางการระบายความร้อน

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ฮีทซิงค์ 2U + Passiveฮีทซิงค์ 2U + ที่ใช้งานอยู่
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5300 (LX, ฐานพลังสำรอง-BRP & Base Sku)X 
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์บันทึกรายการของ Intel® SC5275E X