รายชื่อโปรเซสเซอร์ที่รองรับสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® SE7520BD2

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007639

18/12/2023

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® SE7520BD2 ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® หนึ่งหรือสองตัวที่มีแคช 1MB หรือ 2MB L2 พร้อมความถี่เริ่มต้นที่ 2.8 GHz โดยใช้เทคโนโลยีนาโนเมตร 90 ตัวและใช้ Front Side Bus 800 MHz โปรเซสเซอร์ Intel Xeon รุ่นก่อนหน้าไม่รองรับการใช้งานบนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel SE7520BD2 เมื่อติดตั้งโปรเซสเซอร์สองตัว จะต้องเป็น รุ่นปรับปรุงที่เหมือนกัน แรงดันไฟฟ้าหลัก ขนาดแคช และความเร็วบัส/คอร์ เมื่อติดตั้งโปรเซสเซอร์เพียงตัวเดียว โปรเซสเซอร์ควรอยู่ในซ็อกเก็ตที่ระบุว่า "CPU_1" พร้อมกับซ็อกเก็ต CPU อื่นที่เหลืออยู่โดยไม่ได้ระบุอยู่

เพื่อความสะดวกของคุณ มีไฮเปอร์ลิงค์สําหรับโปรเซสเซอร์แต่ละตัวที่มีให้มา ไฮเปอร์ลิงค์เหล่านี้จะกําหนดเส้นทางให้คุณไปยังเครื่องมือ ข้อมูลจําเพาะและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ โดยระบุข้อมูลจําเพาะของโปรเซสเซอร์และข้อมูลรหัสการสั่งซื้อ

เพื่อประสิทธิภาพของระบบที่ดีที่สุด ควรติดตั้งเฉพาะโปรเซสเซอร์ที่เหมือนกันในระบบเท่านั้น ขั้นตอนของโปรเซสเซอร์สามารถผสมในระบบได้ หากโปรเซสเซอร์ติดตั้งไม่แตกต่างจากเดิมมากกว่า 1 ขั้นตอน หากโปรเซสเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ห่างกันมากกว่า 1 ขั้นตอน ข้อผิดพลาด (8080 ถึง 8183) จะถูกบันทึกไว้ใน System Event Log (SEL) ขั้นตอนผสมที่ยอมรับได้ไม่ได้รับการรายงานว่าเป็นข้อผิดพลาด

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®:

sSpec# ความเร็ว CPU ความเร็ว Bus ผลิตระดับ-
เทคโนโลยี
ก้าว แค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SL8ZR 2.80 GHz 800 MHz 90 nm N0 ขนาด 2 MB micro-PGA 604 พิน 1,3,4,5,6,7,10
SL7DV 2.80 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB micro-PGA 604 พิน 10
SL7HF 2.80 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB micro-PGA 604 พิน 3,10
SL7PD 2.80 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB micro-PGA 604 พิน 1,2,5,10
SL7TB 2.80 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB micro-PGA 604 พิน 1,2,3,5,10
SL8ZQ 3.00 GHz 800 MHz 90 nm N0 ขนาด 2 MB micro-PGA 604 พิน 1,3,4,5,6,7,10
SL7ZF 3.00 GHz 800 MHz 90 nm N0 ขนาด 2 MB micro-PGA 604 พิน 1,4,5,6,7,10
SL7DW 3.00 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB micro-PGA 604 พิน 10
SL7HG 3.00 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB micro-PGA 604 พิน 3,10
SL7PE 3.00 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB micro-PGA 604 พิน 1,2,5,10
SL7TC 3.00 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB micro-PGA 604 พิน 1,2,3,5,10
SL8ZP 3.20 GHz 800 MHz 90 nm N0 ขนาด 2 MB micro-PGA 604 พิน 1,3,4,5,6,7,10
SL7ZE 3.20 GHz 800 MHz 90 nm N0 ขนาด 2 MB micro-PGA 604 พิน 1,3,4,5,6,7,10
SL7DX 3.20 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB micro-PGA 604 พิน 10
SL7HH 3.20 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB micro-PGA 604 พิน 3,10
SL7PF 3.20 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB micro-PGA 604 พิน 1,2,5,10
SL7TD 3.20 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB micro-PGA 604 พิน 1,2,3,5,10
SL7ZK 3.40 GHz 800 MHz 90 nm N0 ขนาด 2 MB micro-PGA 604 พิน 1,3,4,5,6,7,10
SL7ZD 3.40 GHz 800 MHz 90 nm N0 ขนาด 2 MB micro-PGA 604 พิน 1,4,5,6,7,10
SL7DY 3.40 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB micro-PGA 604 พิน 4,10
SL7HJ 3.40 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB micro-PGA 604 พิน 3,4,10
SL7PG 3.40 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB micro-PGA 604 พิน 1,2,4,5,10
SL7TE 3.40 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB micro-PGA 604 พิน 1,2,3,4,5,10
SL7ZJ 3.60 GHz 800 MHz 90 nm N0 ขนาด 2 MB micro-PGA 604 พิน 1,3,4,5,6,7,10
SL7ZC 3.60 GHz 800 MHz 90 nm N0 ขนาด 2 MB micro-PGA 604 พิน 1,4,5,6,7,10
SL7DZ 3.60 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB micro-PGA 604 พิน 4,10
SL7HK 3.60 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB micro-PGA 604 พิน 3,4,10
SL7VF 3.60 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB micro-PGA 604 พิน 1,2,4,5,10
SL7PH 3.60 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB micro-PGA 604 พิน 1,2,3,4,5,10
SL84B 2.80 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB micro-PGA 604 พิน 2,5,6,10
SL8P7 2.80 GHz 800 MHz 90 nm R0 ขนาด 2 MB micro-PGA 604 พิน 1,5,8,9,10,14
SL7ZG 2.80 GHz 800 MHz 90 nm R0 ขนาด 2 MB micro-PGA 604 พิน 1,5,8,9,10,14
SL8ZR 2.80 GHz 800 MHz 90 nm R0 ขนาด 2 MB micro-PGA 604 พิน 1,5,8,9,10,14
SL8SV 3.00 GHz 800 MHz 90 nm R0 ขนาด 2 MB micro-PGA 604 พิน 1,5,8,9,10,12,14
SL8P6 3.00 GHz 800 MHz 90 nm R0 ขนาด 2 MB micro-PGA 604 พิน 1,5,9,10,14
SL8T3 3.20 GHz 800 MHz 90 nm R0 ขนาด 2 MB micro-PGA 604 พิน 1,5,9,10,13,14
SL8P5 3.20 GHz 800 MHz 90 nm R0 ขนาด 2 MB micro-PGA 604 พิน 1,5,9,10,14
SL8P4 3.40 GHz 800 MHz 90 nm R0 ขนาด 2 MB micro-PGA 604 พิน 1,45,9,10,14
SL8P3 3.60 GHz 800 MHz 90 nm R0 ขนาด 2 MB micro-PGA 604 พิน 1,2,4,5,9,10,14
SL8P2 3.80 GHz 800 MHz 90 nm R0 ขนาด 2 MB micro-PGA 604 พิน 1,2,4,5,8,9,10,14
SL7ZB 3.80 GHz 800 MHz 90 nm R0 ขนาด 2 MB micro-PGA 604 พิน 1,2,4,5,8,9,10,14
หมาย เหตุ
 1. โปรเซสเซอร์ Stepping นี้รองรับฟังก์ชัน Execute Disable Bit ของ Intel
 2. ชิ้นส่วนเหล่านี้มีคุณสมบัติ Thermal Monitor 2 (TM2) เปิดใช้งานอยู่ สําหรับขั้นตอน D-0 TM2 จะเปิดใช้งานบน 3.40 GHz ขึ้นไป แต่ไม่รองรับ
 3. นี่คือโปรเซสเซอร์ Intel แบบบรรจุกล่อง
 4. ชิ้นส่วนเหล่านี้เปิดใช้งานสําหรับ Enhanced Halt State (CIE)
 5. โปรเซสเซอร์ Stepping นี้รองรับ Thermal Monitor 2
 6. โปรเซสเซอร์ที่ก้าวไปอีกขั้นต้องใช้ BIOS P07 หรือสูงกว่าสําหรับ SE7520BD2 DDR1 SKU
 7. โปรเซสเซอร์เหล่านี้จําหน่ายเป็นโปรเซสเซอร์แบบบรรจุกล่องสําหรับร้านค้าปลีก
 8. ชิ้นส่วนเหล่านี้มีการตั้งโปรแกรม Tcontrol
 9. ชิ้นส่วนเหล่านี้จะเปิดใช้งานสําหรับเทคโนโลยีหน่วยความจําเพิ่มเติม 64 ของ Intel®
 10. นี่เป็นชิ้นส่วนการผลิต
 11. เหล่านี้คือโปรเซสเซอร์ Intel LV (แรงดันไฟฟ้าต่ํา)
 12. ชิ้นส่วนเหล่านี้คือโปรเซสเซอร์ Intel MV (Mid-Voltage)
 13. โปรเซสเซอร์ที่ก้าวไปอีกขั้นต้องใช้ BIOS P08.20 หรือสูงกว่าสําหรับ SE7520BD2 DDR1 SKU และ BIOS P2.30 หรือสูงกว่าสําหรับ DDR2 SKU

เมทริกซ์การสนับสนุนโซลูชันระบายความร้อน

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ ฮีทซิงค์แบบ Passive ขนาด 2U+ ฮีทซิงค์ 2U+ Active
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5300 (LX, Base Redundant Power - BRP & Base SKU) X
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์บันทึกรายการของ Intel® SC5275E X