ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1400

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007632

14/07/2017

รายละเอียดข้อกำหนดนี้มีชุดคุณสมบัติของโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1400 ซึ่งเป็นแชสซีเซิร์ฟเวอร์ที่ออกแบบมาสำหรับ SE7520JR2 Intel® Server Board

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ชื่อไฟล์: sr1400tpsv1p0
ขนาด: ๓,๔๙๑,๔๔๘ไบต์
วันที่: สิงหาคม๒๐๐๔
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*