ความเข้ากันได้ของโปรเซสเซอร์สำหรับ Intel® Server Board S1600JP และ Intel® Server Board ตระกูล R1000JP

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007631

25/09/2017

หน่วย ประมวล ผลระบายความร้อนด้วย FxxEA84x106HSระบายความร้อนด้วย FxxCA84x106HS
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1603xx
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1607xx
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1620xx
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®1628Lxx
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1650xx
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1660xx
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2603x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®2607x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2609x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2611x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2620x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®2621x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®2628Lx 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-10x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®2630Lx 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®2631x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2637x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2640x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®2641x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®2643xx
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®2648Lx 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2650x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®2650Lx 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2658x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2660x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®2665x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®2667x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®2670x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2680x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2690 x
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2640 v2x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2643 v2x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2650 v2x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2650L v2x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2660 v2x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2667 v2x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2670 v2x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2680 v2x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2690 v2x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2695 v2x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2697 v2x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2609 v2x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2620 v2x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-$ v2x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2630L v2x 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2603 v2x