คู่มือผู้ใช้ภาษาสเปนสำหรับ Intel® Entry Storage System SS4000

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007625

14/07/2017

คู่มือผู้ใช้ INTEL® ENTRY STORAGE SYSTEM SS4000 (ภาษาสเปน) (PDF)icon
นี่คือคู่มือผู้ใช้ฉบับภาษาสเปนสำหรับ Intel® Entry Storage System SS4000 คู่มือนี้จะให้คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับความสามารถและคำแนะนำในการกำหนดค่าสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลรายการ Intel SS4000

ขนาด: ๓.๒๐ MB
วันที่: เมษายน๒๐๐๖
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*