BIOS จะตรวจพบคีย์บอร์ดเมาส์และฮับสองตัวสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007606

05/02/2018

Intel® Server Board S3420GPLX และ Intel® Server Board S3420GPLC มีตัวควบคุมการบริหารจัดการ baseboard (iBMC) ที่ประกอบด้วยการเชื่อมต่อที่สองบนบัส USB (ดูรูปที่10ใน TPS) ซึ่งช่วยให้คุณมีคีย์บอร์ด/เมาส์ไปยัง iBMC โดยไม่ต้องไปผ่านชิปเซ็ตดังนั้นจึงมีเลน USB ของตัวเอง

ผลลัพธ์คือ BIOS ที่อยู่ภายใต้การกำหนดค่า USB แสดงคีย์บอร์ดเมาส์และฮับสองตัว

 BIOS under USB Configuration