พอร์ตอีเธอร์เน็ตที่ใช้โดยการจัดการระยะไกล RAID พร้อมชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บของ Intel®2

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007599

28/08/2017

เฉพาะพอร์ตอีเทอร์เน็ตจำนวนสูงสุดเท่านั้นที่ใช้สำหรับการจัดการระยะไกล RAID กับชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บของ Intel®2

หากมีการเชื่อมต่อ ethernet ที่ใช้งานอยู่มากกว่าหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์ RAID ที่มีการจัดการการเข้าถึงข้อมูล RAID จะมีอยู่บนอินเตอร์เฟซ NIC number สูงสุดเท่านั้น เฉพาะไคลเอนต์บนเครือข่ายย่อยเดียวกันกับ NIC number สูงสุดเท่านั้นที่จะสามารถจัดการเซิร์ฟเวอร์ RAID จากระยะไกลผ่าน Intel RAID Web Console 2 สำหรับเซิร์ฟเวอร์ RAID ที่จะได้รับการจัดการจากระยะไกลโดยใช้ Intel RAID Web Console โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ NIC ที่เปิดใช้งานจำนวนสูงสุดในการเชื่อมต่อกับไคลเอนต์ที่มีการมอนิเตอร์

หากคุณพบปัญหาในการจัดการ RAID ที่มีชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บของ Intel®2และ Microsoft Windows Small Business Server ๒๐๐๘ * ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บของ Intel®2เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

  1. เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับพอร์ตอีเทอร์เน็ตหมายเลขสูงสุดก่อนติดตั้ง Microsoft Windows Small Business Server ๒๐๐๘ *
  2. เมื่อ Microsoft Windows Small Business Server ๒๐๐๘ * การติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วให้เรียกใช้คำสั่ง ipconfig และตรวจสอบ การเชื่อมต่อพื้นที่ 2 ในขณะที่ เชื่อมต่อกับพื้นที่ท้องถิ่น ไม่ได้เชื่อมต่อ
  3. ปิดใช้งานการ์ดเครือข่ายการ เชื่อมต่อในพื้นที่ท้องถิ่น ใน ตัวจัดการอุปกรณ์ ของ Microsoft Windows Small Business Server ๒๐๐๘ *
  4. เรียกใช้คำสั่ง ipconfig อีกครั้ง ขณะนี้ การเชื่อมต่อพื้นที่ท้องถิ่น ควรหายไป
  5. ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บของ Intel®2ควรตอนนี้ทำงานได้อย่างถูกต้อง