TA-๑๐๔๘: Java * รุ่น7อัพเด Block ระยะไกล RMM ของคอนโซล (KVM)

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000007596

21/06/2018

คำแนะนำทางเทคนิค๑๐๔๘ (PDF)icon
เมื่อดาวน์โหลดหรือเริ่มแอปพลิเคชัน Java * console ผู้ใช้จะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้: แอปพลิเคชันถูกบล็อกโดยการตั้งค่าความปลอดภัย

ปัญหานี้มีผลกระทบต่อ Intel® Remote Management Module 3 (Intel® RMM3) และ Intel® Remote Management Module 4 (Intel® RMM4) เอกสารนี้อธิบายสาเหตุรากการดำเนินการแก้ไขและวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำ

 

ชื่อไฟล์: TA104802
ขนาดไฟล์: ๒๔๖ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*