ไดรเวอร์เครือข่ายอินเทอร์เฟซ Controller (NIC) สำหรับ Intel®เซิร์ฟเวอร์การ SBXD132 ใบมีด SBXL52

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007595

13/04/2017