คู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® Server Board S5000PAL

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007590

14/07/2017

คู่มือฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นสำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซมบอร์ดเซิร์ฟเวอร์นี้ เอกสารนี้ให้ภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของบอร์ด/แชสซีรายการอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบอื่นๆที่คุณอาจต้องการข้อมูลการแก้ไขปัญหาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและเปลี่ยนส่วนประกอบบน Intel® Server Board S5000PAL


คู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (PDF) icon
ขนาดไฟล์: ๑,๗๗๖ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๐