รายการอะไหล่ชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่าสำหรับตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1000BB และ R2000BB

เอกสาร

รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

000007567

27/06/2017

รายการอะไหล่/อุปกรณ์เสริมและคู่มือการกำหนดค่าicon
ส่วนประกอบที่จำเป็นในการกำหนดค่าตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1000BB และ R2000BB

ขนาด: ๑.๑๔ MB
วันที่: เมษายน๒๐๑๕
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*