คู่มือผู้ใช้สำหรับ Intel® RAID Controller บรรทัดคำสั่งเครื่องมือ2สำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007562

24/04/2019

เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง2คู่มือผู้ใช้ (PDF)icon
ทำงานใน DOS *, UEFI *, Linux *, Solaris * และ Microsoft Windows * กำหนดค่าและดู Intel® RAID Controller, ไดรฟ์ฟิสิคัลและลอจิคัล, เตรียมใช้งานและทำการตรวจสอบความสอดคล้องกันและดูสถานะการสำรองข้อมูลและบันทึกเหตุการณ์ของแบตเตอรี่

ชื่อไฟล์: E36092-004_IntelRAIDControllerCommandLineTool2_UserGuide. pdf
ขนาดไฟล์: ๒๖๓ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๑
การปรับปรุงไฟล์: E36092-004