คู่มือผู้ใช้สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2500ALBRP และ SR2500ALLX

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007542

28/06/2017

คู่มือผู้ใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์ INTEL® SR2500ALBRP/SR2500ALLX (PDF)icon
คู่มือฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นสำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซม Intel® Server Board นี้ เอกสารนี้ให้:

  • ภาพรวมโดยสังเขปของคุณสมบัติของบอร์ด/แชสซี
  • อุปกรณ์เสริมระดับ Alist หรือส่วนประกอบอื่นๆที่คุณอาจต้องการ
  • ข้อมูลการแก้ไขปัญหา
  • คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและเปลี่ยนส่วนประกอบ


ชื่อไฟล์: D31969-004_SR2500_User_Guide. pdf
ขนาด: ๕.๔๐ MB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๐๗

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*