เรียนรู้ความหมายของอินเทอร์เฟซผู้ใช้เว็บดิสก์ Hotplug ตัวชี้วัดสำหรับ Intel® Entry Storage System SS4000

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007539

03/03/2016

ในยูทิลิตี้ของอินเทอร์เฟซผู้ใช้เว็บภายใต้ดิสก์ส่วน > ขั้นสูงบานหน้าต่างการกำหนดค่าดิสก์จะแสดงดิสก์ที่ติดตั้ง "ตัวบ่งชี้ Hotplug" มีตัวบ่งชี้สีที่มีอยู่สามตัวสำหรับตัวบ่งชี้ Hotplug, สีแดง, สีเหลืองและสีเขียว

ผลกระทบของการลบดิสก์/ความล้มเหลวและสีตัวบ่งชี้ Hotplug แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับ RAID และไม่ว่าจะเป็น RAID อยู่ในสถานะปกติหรือลดลง คุณสามารถระบุผลกระทบของการลบดิสก์/ล้มเหลวโดยดูที่ตัวบ่งชี้ Hotplug บนดิสก์เพจ หากตัวบ่งชี้นี้เป็น สีเขียวการลบดิสก์/ความล้มเหลวจะไม่มีผลกระทบกับ RAID หากตัวบ่งชี้นี้เป็น สีเหลือง, การลบดิสก์/ความล้มเหลวทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของ RAID แต่คุณยังสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ หากตัวบ่งชี้เป็น สีแดงการลบดิสก์/ความล้มเหลวทำให้ RAID ทั้งหมดล้มเหลว

ตัวอย่างเช่นในการกำหนดค่า RAID 5 ดิสก์ทั้งหมดจะเป็น สีเหลือง การลบหนึ่งในนั้นทำให้เกิดการโจมตีแบบ RAID แต่ข้อมูลทั้งหมดยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตามหลังจากที่คุณถอดดิสก์หนึ่งดิสก์ทั้งหมดจะกลายเป็น สีแดงเนื่องจากการลบหนึ่งในจุดนี้ทำให้เกิดการโจมตีทั้งหมดล้มเหลว

หมายเหตุ: ในการกำหนดค่าเชิงเส้น (RAID 0) ตัวชี้วัด Hotplug สีแดง สำหรับดิสก์ทั้งหมดเนื่องจากการลบข้อมูลใดรายการหนึ่งออกจากระบบการจัดเก็บข้อมูล อย่างไรก็ตามนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อใดๆของดิสก์อื่นๆ

นอกจากนี้ในขณะที่ดิสก์กำลังถูกสร้างใหม่ดิสก์ทั้งหมดจะเป็นสีแดงเนื่องจากการลบหนึ่งในจุดนี้ทำให้ RAID ล้มเหลว