ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับ Intel® Workstation Board WX58BP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007529

14/07/2017

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (TPS) ให้ข้อมูลเฉพาะกับบอร์ดเกี่ยวกับคุณลักษณะฟังก์ชันการทำงานและสถาปัตยกรรมระดับสูงของ Intel® Workstation Board WX58BP

ขนาด: ๒.๒๖ MB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๑
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*