ข้อมูลเกี่ยวกับโปรเซสเซอร์ Intel® Desktop Core™ i7 Extreme Edition และ Intel® Core™ i9 Extreme Edition

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007528

21/09/2021

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

ความเข้ากันได้

ซ็อกเก็ตสําหรับโปรเซสเซอร์เดสก์ท็อป Intel® Core™ i9 Extreme Edition

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9980XE และ i9-7980XE Extreme Edition ใช้ซ็อกเก็ต LGA2066

ซ็อกเก็ตสําหรับเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 Extreme Edition
  • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9xx ใช้ซ็อกเก็ต LGA1366
  • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-39xx / i7-4960X ใช้ซ็อกเก็ต LGA2011
  • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5960X / i7-6950X ใช้ซ็อกเก็ต LGA2011-v3
ความเข้ากันได้ของโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5960X และ i7-6950X

จะสามารถใช้งานได้หาก BIOS ของบอร์ดเดสก์ทอปและเฟิร์มแวร์รองรับโปรเซสเซอร์ Intel® ที่คุณติดตั้ง ก่อนที่คุณจะซื้อโปรเซสเซอร์ Intel® ให้ตรวจสอบกับผู้ผลิตบอร์ดเดสก์ท็อปของคุณเพื่อดูว่ารองรับโปรเซสเซอร์หรือไม่

ความเข้ากันได้ของโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-39xx และ i7-49xx

จะสามารถใช้งานได้หาก BIOS ของบอร์ดเดสก์ทอปและเฟิร์มแวร์รองรับโปรเซสเซอร์ Intel® ที่คุณติดตั้ง ก่อนที่คุณจะซื้อโปรเซสเซอร์ Intel® ให้ตรวจสอบกับผู้ผลิตบอร์ดเดสก์ท็อปของคุณเพื่อดูว่ารองรับโปรเซสเซอร์หรือไม่

ความเข้ากันได้ของโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3960X / i7-3970X / i7-4960X และโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5960X / i7-6950X

โปรเซสเซอร์เหล่านี้เข้ากันไม่ได้

  • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3960X/i7-3970X/i7-4960X: ใช้ซ็อกเก็ต LGA2011
  • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5960X/i7-6950X: ใช้ซ็อกเก็ต LGA2011-v3
แต่ละซ็อกเก็ตจะถูกกดแตกต่างกันและมีข้อกําหนดทางไฟฟ้าและเชิงกลที่แตกต่างกัน

การติดตั้งและการผนวกรวม

คุณสามารถค้นหาข้อมูล เอกสารการติดตั้ง และวิดีโอบนซ็อกเก็ต Intel® ต่างๆ ได้ที่ ศูนย์การติดตั้งโปรเซสเซอร์ Intel® ไม่มีข้อกําหนดแชสซีใหม่สําหรับแพลตฟอร์มโปรเซสเซอร์ Intel Desktop Intel® Core™ i9 Extreme Edition ที่ใช้ซ็อกเก็ต LGA2066 แชสซีล่าสุดที่รองรับโปรเซสเซอร์ 165 W ควรเป็นไปตามข้อกําหนด ในทํานองเดียวกัน ไม่มีข้อกําหนดแชสซีใหม่สําหรับเดสก์ทอปIntel® Core™ i7แพลตฟอร์มโปรเซสเซอร์ Extreme Edition ที่ใช้ซ็อกเก็ต LGA1366 / LGA2011 / LGA2011-v3 แชสซีล่าสุดที่รองรับโปรเซสเซอร์ 130 W / 140 W และควรเป็นไปตามข้อกําหนด

เราขอแนะนําให้ใช้แชสซี Thermally Advantaged (TAC)

ความ ทรง จำ

ข้อจํากัดแรงดันไฟฟ้าของหน่วยความจํา DDR3 / DDR4

เราขอแนะนําให้ใช้หน่วยความจําที่เป็นไปตามข้อมูลจําเพาะของหน่วยความจํา JEDEC แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดอาจเกิดความเสียหายกับโปรเซสเซอร์หรือลดอายุการใช้งานของโปรเซสเซอร์ได้อย่างมาก

  • สําหรับหน่วยความจํา DDR3: 1.5 volts, บวกหรือลบ 5%
  • สําหรับหน่วยความจํา DDR4: 1.2 volts, บวกหรือลบ 5%
ความถี่สูงสุดสําหรับหน่วยความจํา DDR3 / DDR4 เมื่อใช้กับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 Extreme Edition
รุ่นของโปรเซสเซอร์ช่องทางที่รองรับความถี่สูงสุด
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9xx Extreme Editionหน่วยความจํา DDR3 สูงสุด 3 ช่อง1066 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-39xx Extreme Editionหน่วยความจํา DDR3 สูงสุด 4 ช่อง1600 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4960X Extreme Editionหน่วยความจํา DDR3 สูงสุด 4 ช่อง1833 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5960X Extreme Editionหน่วยความจํา DDR4 สูงสุด 4 ช่อง2133 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6950X Extreme Editionหน่วยความจํา DDR4 สูงสุด 4 ช่อง2400 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7980XE X-ซีรีส์หน่วยความจํา DDR4 สูงสุด 4 ช่อง2466 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9980XE X-ซีรีส์หน่วยความจํา DDR4 สูงสุด 4 ช่อง2666 MHz
รองรับ Error Correction Code (ECC)

กลุ่มผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 Extreme Edition และบอร์ดเดสก์ทอปที่รองรับมักจะไม่รองรับหน่วยความจํา ECC หน่วยความจํา ECC มักจะถูกใช้บนเซิร์ฟเวอร์และเวิร์คสเตชัน โดยมักจะไม่ได้ใช้งานบนแพลตฟอร์มเดสก์ทอปเนื่องจากค่าหน่วยความจํา ECC ที่คุ้มค่า ตรวจสอบกับผู้ผลิตบอร์ดเดสก์ท็อปของคุณเพื่อดูว่าบอร์ดของคุณรองรับหน่วยความจํา ECC หรือไม่

คุณสมบัติที่รองรับ

การสนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel Desktop Core™ i7 Extreme Edition และ Intel® Core™ i9 Extreme Edition เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Intel® Turbo Boost และภาพรวมของ เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost Max 3.0

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 Extreme Edition และ Intel® Core™ i9 Extreme Edition โปรเซสเซอร์ไม่มีกราฟิกของโปรเซสเซอร์ ทุกรุ่นต้องมีการ์ดแสดงผลแบบแยกสําหรับการสนับสนุนวิดีโอ