ระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบมาเพื่อIntel® Server Boardตระกูล S5500BC

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007525

12/01/2021

หน้านี้มีรายชื่อระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบแล้วของIntel® Server Board S5500BC ระบบปฏิบัติการที่ไม่ได้ระบุไว้ด้านล่างไม่รองรับIntel Server Boardหรือระบบ

 

ระบบปฏิบัติการประเภทของการทดสอบหมาย เหตุ
Microsoft Windows Server 2008, 32-บิต*P1 
Microsoft Windows Server 2008 รีลีส 2 SP1P12
Microsoft Windows Server 2003* SP2, 32-บิตP1 
Microsoft Windows Server 2003*P1 
Red Hat Enterprise Linux 6.1* (32 บิตและ 64 บิต)P1 
SuS1 Linux Enterprise Server 11* SP1- 32-บิต และ 64 บิตP1 
Microsoft Windows Server 2003* SP2, 64-บิตP2 
Microsoft Windows 7*P2 
Microsoft Windows Small Business Server 2011*P21
Red Hat Enterprise Linux 5.6* (32 บิตและ 64 บิต)P2 
SuS1 Linux Enterprise Server 10* SP4 - 32-บิต และ 64 บิตP2 
Solaris 10* อัปเดต 8 รุ่น 32 บิตและ 64 บิตP2 
VMWare ESX 3.5* U4P2 
VMWare ESX 4.0* U1P2 
VMWare ESX 4.1* U1P2 
VMWare ESXi 3.5* U4P2 
VMWare ESXi 4.0* U1P2 
VMWare ESXi 4.1* U1P2 
VMWare ESXi 5.0*P2 
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล VMware vSphere 1.0*P2 
SCO UnixWare*P2 

 

 ประเภทของการทดสอบความมุ่งมั่นในการสนับสนุน
P1ความเข้ากันได้และภาวะความเค้น – การใช้ความเค้นของระบบด้วยซอฟต์แวร์ทดสอบพิเศษเพื่อเพิ่มความเค้นของ CPU, หน่วยความจํา และบัส IO ของแพลตฟอร์ม ส่วนทดสอบภายในการตรวจสอบความเข้ากันได้คือการตรวจสอบฟังก์ชันพื้นฐาน การติดตั้งระบบปฏิบัติการ และการบูตIntel จะให้การสนับสนุนเกี่ยวกับปัญหาของลูกค้าเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและ/หรือฟังก์ชั่นการงานของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์โดยมีหรือไม่มีอแดปเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามที่ได้ทดสอบภายใต้ระบบปฏิบัติการเฉพาะ
P2การทดสอบพื้นฐาน – การติดตั้งระบบปฏิบัติการ, การบูต และการตรวจสอบฟังก์ชันIntel จะจัดเตรียมและทดสอบไดรเวอร์ระบบปฏิบัติการให้กับคอนโทรลเลอร์ในตัวของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัว โดยผู้จัดคอนโทรลเลอร์จะมีไดรเวอร์ให้เมื่อมีการร้องขอ Intel จะไม่ต้องใช้ผู้ขายเพื่อพัฒนาไดรเวอร์ระบบปฏิบัติการที่ไม่สนับสนุนอยู่แล้ว ซึ่งอาจจํากัดการฟังก์ชั่นการงานของคอนโทรลเลอร์ในตัวของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์บางตัว

Intel จะไม่ ให้การสนับสนุนกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้อะแดปเตอร์เพิ่มเติมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ติดตั้งอยู่ในระบบเซิร์ฟเวอร์เมื่อมีการใช้ระบบปฏิบัติการที่ได้รับเฉพาะการทดสอบการติดตั้งพื้นฐานเท่านั้น

 

หมาย เหตุ1. SBS 2011 มาในรุ่น: มาตรฐาน, สิ่งที่ต่*างเป็น* และ ส่วนเสริมระดับพรีเมียม.

2. การทดสอบและการรับรอง Microsoft* Windows Server 2008 R2 ขยายการสนับสนุนเป็นรุ่นต่อไปนี้:
Microsoft* Windows Server 2008 R2 ระบบฝังตัว (มาตรฐาน)
Microsoft* Windows Server 2008 R2 ระบบฝังตัว (องค์กร)
รากฐาน Microsoft* Windows Server 2008 R2
มาตรฐาน Microsoft* Windows Server 2008 R2
องค์กร Microsoft* Windows Server 2008 R2
ศูนย์ข้อมูล Microsoft* Windows Server 2008 R2
Microsoft* Windows Web Server 2008 R2
Microsoft* Windows HPC Server 2008 R2
Microsoft* Windows Essential Business Server 2008

3. Windows Small Business Server 2011* ถูกสร้างขึ้นบน Windows Server 2008 R2* Windows Small Business Server 2011 ใช้ไดรเวอร์ที่สนับสนุนโดยระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008 R2