แพทช์แก้ปัญหาสนามรบ 3 * เกม

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007522

29/10/2020

สนามรบ 3 * เกมที่สามารถสัมผัสกับปัญหาต่อไปนี้:

  • หน้าจอว่างเปล่าเมื่อโหลดเกมหรือระดับ
  • เมาส์ไม่ทำงานที่เมนูหลัก
  • ไม่มีการเห็นเมนูข้อความย่อยเสียงที่หายไปในระหว่างการเล่นเกม
  • เกมยาวและเวลาโหลดระดับ

หากต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ใช้แพทช์ล่าสุดจากนักพัฒนาEA

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มประสิทธิภาพเกมยอดนิยมในการเล่นบนกราฟิก®ของ Intel
ตัวอย่างของเกมยอดนิยมที่เล่นได้ด้วย Intel® Graphics HD ในตัว4000/2500
การระบุ Intel® graphics controller ของคุณ