สิทธิ์การอนุญาตคอมโพเนนต์ Open Source สำหรับซอฟต์แวร์ Intel® System Management

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007521

15/07/2017

เปิดใบอนุญาตแหล่งที่มา (PDF)icon
เอกสารนี้มีการรวบรวมของใบอนุญาตคอมโพเนนต์แหล่งที่มาเปิดที่ใช้งานโดยซอฟต์แวร์ Intel® System Management และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อไฟล์: SMS_open_source_components_301111. pdf
ขนาดไฟล์: ๖๕๓ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*