ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® SE7320EP2 และบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® SE7525RP2

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007519

12/01/2024

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (TPS) นี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและชุดคุณสมบัติของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® SE7525RP2 และบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® SE7320EP2

กลุ่มเป้าหมายสําหรับเอกสารนี้ใครๆ ก็ต้องการได้รับรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์มากกว่าสิ่งที่โดยทั่วไปมีให้ใน คู่มือผู้ใช้ เป็นเอกสารทางเทคนิคที่มีไว้เพื่อช่วยในการทําความเข้าใจและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของบอร์ด

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
ชื่อไฟล์: se7320ep2_se7525rp2-tps_1.0.pdf
ขนาด: 950,272 ไบต์
วันที่: มิถุนายน 2005
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*