คู่มือการให้บริการสำหรับ Intel® Server Board S2400SC, ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000SC และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูลผลิตภัณฑ์ P4000SC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007516

20/09/2017

คู่มือบริการถูกเขียนขึ้นสำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซมระบบที่มี Intel® Server Board S2400SC คู่มือนี้จะช่วยให้คุณมี:

  • ภาพรวมโดยสังเขปของคุณสมบัติของบอร์ด/แชสซี
  • รายการอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบอื่นๆที่คุณอาจต้องการ
  • ข้อมูลการแก้ไขปัญหา
  • คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและเปลี่ยนส่วนประกอบบน Intel® Server Board หรือระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®
 
ผลิตภัณฑ์คู่มือบริการ
P4000SCคู่มือบริการ (PDF)icon
ขนาด: ๘.๑๙ MB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๒
R2000SCคู่มือบริการ (PDF)icon
ขนาด: ๕.๘๖ MB
วันที่: กันยายน๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*