คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสำหรับบอร์ดและชุด

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007513

20/09/2017

คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วนเหล่านี้จะให้ข้อมูลอ้างอิงอย่างรวดเร็วสำหรับการสร้าง Intel® Workstation Board ด้วยโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

Intel® Workstation Board หรือระบบคู่มืออ้างอิง
S5520SCคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อicon
ขนาดไฟล์: ๑๑,๐๓๓ KB
วันที่: มกราคม๒๐๑๒
การปรับปรุงไฟล์: E39546
SC5650SCWคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อicon
ขนาดไฟล์: ๑๒,๐๗๔ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๐
การปรับปรุงไฟล์: E81423-002

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*