ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สําหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2300

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007506

12/01/2024

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (PDF) icon
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2300 เป็นโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 2U ที่ออกแบบมาให้รองรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® SE7500WV2 และ SE7501WV2 ทั้งบอร์ดและแชสซีมีชุดคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนตลาดเซิร์ฟเวอร์ที่มีความหนาแน่นสูง

ชื่อไฟล์: tps.pdf
ขนาด: 1.49 MB
วันที่: มิถุนายน 2003
การปรับปรุงแก้ไขไฟล์: 1.2

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*