ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2300

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007506

15/07/2017

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2300 เป็นแชสซีเซิร์ฟเวอร์2U ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับ SE7500WV2 Intel® Server Board และ SE7501WV2 ทั้งบอร์ดและแชสซีมีชุดคุณสมบัติที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนตลาดเซิร์ฟเวอร์ที่มีความหนาแน่นสูง

ชื่อไฟล์: tps. pdf
ขนาด: ๑.๔๙ MB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๓
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*