เมื่ออะแดปเตอร์ RAID ไม่ได้รับการตรวจพบใน Intel® Server Board® BIOS

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007504

01/09/2017

สิ่งที่ฉันเห็น
เมื่อคุณตั้งค่า BIOS, EFI ที่ปรับให้ เหมาะสม boot ใน ตัวเลือกการบูต, เพื่อเปิดใช้งาน, ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

  • BIOS ตรวจไม่พบตัวควบคุม Intel® RAID และไม่เห็น โมดูล I/o Ethernet ใดๆในปัจจุบันเพื่อทำการบูตแบบ PXE
  • คุณไม่สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการลงในดิสก์พาร์ติชัน GPT (GUID พาร์ทิชันตาราง) บน Intel® RAID Controller ภายใต้สภาพแวดล้อม UEFI

ฉันสามารถแก้ไขได้หรือไม่
ปัญหานี้เป็นข้อจำกัดที่รู้จักใน BIOS ของตระกูล Intel® Server Board®และไม่มีโซลูชันที่พร้อมใช้งาน

* PXE = สภาพแวดล้อมการเรียกใช้ Preboot