ความเข้ากันได้ของโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® สําหรับ Intel® Server Board S2400SC, Intel® Server Board S2400LP และ Intel® Server Board S2400EP

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007502

20/09/2017

ตารางแสดงรายการโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองสําหรับการใช้งานกับตระกูล Intel® Server Board ต่อไปนี้:

  • Intel® Server Board S2400SC
  • Intel® Server Board S2400LP
  • Intel® Server Board S2400EP

โปรเซสเซอร์ที่ต้องใช้ BIOS 02.02.0002 หรือใหม่กว่า

หมายเลข CPU ความเร็วคอร์ แค ช ความเร็ว Intel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI) TDP สูงสุด
E5-2470 v2 2.40 GHz 25 MB 8.00 GT/s

115W

E5-2450 v2 2.50 GHz 20 MB 8.00 GT/s 95W
E5-2450L v2 1.70 GHz 25 MB 7.20 GT/s 60w
E5-2440 v2 1.90 GHz 20 MB 7.20 GT/s 95W
E5-2430 v2 2.50 GHz 15 MB 7.20 GT/s 80W
E5-2430L v2 2.40 GHz 15 MB 7.20 GT/s 60w
E5-2420 v2 2.20 GHz 15 MB 7.20 GT/s 80W
E5-2407 v2 2.40 GHz 10 MB 6.40 GT/s 80W
E5-2403 v2 1.80 GHz 10 MB 6.40 GT/s 80W


โปรเซสเซอร์ที่ไม่มีข้อกําหนด BIOS

หมายเลข CPU ความเร็วคอร์ แค ช ความเร็ว Intel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI) TDP สูงสุด
E5-2470 2.30 GHz 20 MB 8.00 GT/s 95W
E5-2450 2.10 GHz 20 MB 8.00 GT/s 95W
E5-2450L 1.80 GHz 20 MB 8.00 GT/s 70w
E5-2440 2.40 GHz 15 MB 7.20 GT/s 95W
E5-2430 2.20 GHz 15 MB 7.20 GT/s 95W
E5-2430L 2.00 GHz 15 MB 7.20 GT/s 60w
E5-2420 1.90 GHz 15 MB 7.20 GT/s 95W
E5-2407 2.20 GHz 10 MB 6.40 GT/s 80W
E5-2403 1.80 GHz 10 MB 6.40 GT/s 80W

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ความเข้ากันได้กับโปรเซสเซอร์สําหรับ Intel® Server Board ตระกูล S1400FP และ S1400SP