คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็ว Intel® Server Board สำหรับ S2600IP และตระกูล Intel® Workstation System P4000CR

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007499

20/09/2017

คำแนะนำเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลอ้างอิงที่รวดเร็วสำหรับการสร้าง Intel® Server Board ที่มีผลิตภัณฑ์จากตระกูลโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4000L
 

ตระกูล P4000L โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®
คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็วส่วนที่1คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็วส่วนที่ 1 (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๔,๙๙๘ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๒
คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็วส่วนที่2คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็วส่วนที่ 2 (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๗,๓๒๘ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*